top of page
bgImage

Majornas samtalsterapi

Vem behöver terapi?

​​För de allra flesta av oss innehåller livet perioder som kan vara svåra. Det kan handla om stora förändrin​gar som bli​r tunga att hantera eller om att bära på en känsla av sorg eller att något i tillvaron skaver. Eller om att ständigt upprepa samma mönster i livet trots negativa konsekvenser både för en själv och kanske även närstående. Då kan det kännas bra att tala med någon och att få möjlighet att reda ut vad det handlar om och kanske hitta sätt att hantera saker och ting på ett sätt som känns bättre.

Majornas samtalsterapi

Majornas samtalsterapi har har sin verksamhet på Kastellgatans psykologmottagning i centrala Göteborg. I samtalsterapi talar vi om det du behöver prata om och försöker förstå vad problemen handlar om egentligen, det kan vara sådant du varit med om tidigare i livet eller om hur du har det just nu. Den typ av samtalsterapi jag arbetar med har en psykodynamisk inriktning (psykoterapi). Det innebär att det finns en grundtanke om att orsaken till de problem en person upplever ofta är omedvetna. Genom att tillsammans med en terapeut på djupet undersöka bakomliggande orsaker kan det öppnas möjligheter att bearbeta dessa. Psykodynamisk terapi är en av de vanligaste terapiformerna i Sverige. Det är en behandling som visat sig kunna hjälpa vid relationsproblem och psykisk ohälsa såsom nedstämdhet, depression och ångest.

 

Välkommen att kontakta mig för information eller att boka en tid.

t.l.samtalsterapi@gmail.com

Tove Edmar Lagerberg, samtalsterapeut

Legitimerad logoped & Medicine doktor i hälsovetenskap

Mottagningen ligger på Kastellgatan 24, Göteborg.

www.psykologkastellgatan.se 

bottom of page